Zora Turs | Trg Bratstva Jedinstva br 7 | 12208 Kostolac | tel:012/241-273 | mob:060/424-29-78 | office@zoraturs.com
Sve ponude možete dobiti na 12 mesečnih rata

Rim

R I M – Večni grad

169 eura na 10 mesečnih rata

(3 noćenja sa doručkom u hotelu 3* – autobusom)

Polazak 25.09.2019 - Povratak 30.09.2019.

…Priča o Rimu počinje ovako: Blizance Romula I Rema napustila je majka na obali Tibra, othranila ih je vučica, a 753.g. pre nove ere osnovali su grad Rim… Neki kažu da je starorimska kultura posuđena od Grka, jer te dve civilizacije imaju velike sličnosti u umetnosti I arhitekturi. Mnoštvo turista preplavljuje Rim tokom cele godine, a najugodnije razdoblje za posetu Rimu je proleće, jesen I zima. I, ne zaboravite: Svi putevi vode u Rim. Poznat je po slavnim trgovima, bazilikama, hramovima, vilama, vrtovima, spomenicima I fontanama. Ne zaboravite na Vatikanske muzeje I Sikstinsku kapelu s Mikelanđelovim freskama. Rim je grad koji nikada ne spava, grad pun svetlosti, restorana, dobre kuhinje I vina, grad ljubavi…

1.dan 25.09. Kostolac-Pozarevac

Polazak autobusa u 14.30 h iz Kostolca sa parking ispred sportske hale.Polazak iz Pozarevca u 15:00 sa parkinga kod Dis-a. Putovanje preko Hrvatske I Slovenije. Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

2.dan 26.09. RIM

Dolazak u Rim u podnevnim casovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nocenje.

3 dan 27.09. RIM

Doručak. Odlazak u šetnju centrom grada sa lokalnim vodičem. Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Castel San Angelo. Slobodno vreme za setnju I individualne aktivnosti . Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan 28.09. RIM – VATIKAN

Doručak. Fakultativna poseta Vatikanskom Muzeju I Sikstinskoj kapeli. Crkva Svetog Petra u pratnji lokalnog vodiča.Povratak u hotel. Po završetku razgledanja, ostatak dana Slobodan za individualne posete I aktivnosti..U večernjim časovima fakultativni odlazak do najlepšeg vidikovca Rima I boemske četvrti Trastevere.Obilazak crkve Santa Marije.Smatra se jednom od najstarijih rimskih crkava i prvom u kojoj se služila javna misa. Poznata je po tome što je tu još pre Hristovog rođenja potekla tečnost nalik miru, kao znak Hristovog dolaska.Slobodno vreme .Povratak u hotel. Noćenje.

5 dan. 29.09. RIM –TIVOLI

Doručak.Pakovanje stvari u autobus. Odlazak do centra grada.Slobodno vreme do polaska za Srbiju u kasnim večernjim časovima. Fakultativni izlet zaTIVOLI.Vožnja u trajanju oko 45min do Tivolija, banje pokraj Rima u kojoj su rimski moćnici pravili svoje vile (čuvene su Hadrijanova Vila i Villa dEste) Poseta Villi dEste u kojoj se nalazi čuveni vrt sa brojnim fontanama. Vila je ugostila veliki broj papa, kardinala, kraljeva I drugih poznatih ličnosti, a same vrtove smatraju među najlepšim. Povratak u Rim .U popodnevnim časovima fakultativni odlazak do soping mola PORTA DI ROMA. U kasnim večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kračim odmorima.

6.dan 30.09. Pozarevac-Kostolac

Dolazak u Požarevac/ Kostolac u popodnevnim časovima.

CENA ARANŽMANA 169 eur

Doplata za 1/1 sobu 90 EURA /jednokrevetna soba na upit.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima na navedenoj relaciji)

 • smeštaj u hotelu 3*(širi centar grada,po izboru agencije I u zavisnosti od slobodnih kapaciteta) na bazi 3 noćenja sa doručkom -kontinentalni ,posluživanje prema italijanskim normativima u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;

 • usluge stručnog vodiča sa razgledom grada

 • troškove organizacije putovanja.

Cenar anžmana ne obuhvata:

 • fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

 • međunarodno zdravstveno osiguranje

 • obaveznu komunalnu taksu /plaća se na recepciji hotela I iznosi 4 eur za hotel 3* , 6 eur za hotel 4* po noći po osobi

Način plaćanja:

 • u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan uplate:

 1. Gotovinski-30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred polazak, ili

 2. Odloženo preko platnog spiska ili čekovima na 10 mesečnih rata.

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

 • Tivoli /vila d Este /sa ulaznicom/ 30 e

 • Poseta Vatikanu /ulaznice ,lokalni vodic, slusalice 45 e (druge ulaznice za Vatikan nisu uključene)

 • Rim nocu – odlazak do vidikovca I boemske četvrti Transtevere 15 e

 • soping mol PORTA DI ROMA 10 e

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlje evropske unije.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. MINIMUM 6 MESECI VAZNOSTI PO ZAVRSETKU PUTOVANJA!!!!!! Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Zoraturs-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, I imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Smeštaj u hotelu sa 3* u širem centru grada po izboru agencije I u zavisnosti od slobodnih kapaciteta. Ime hotela biće poznato nedelju dana pre polaska. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

Organizator putovanja TA Zora turs Kostolac

Kostolac, 30.08.2019.

 

O nama

 

Scroll to Top